แนวโน้มรายการบันเทิงออนไลน์

passingstrangeonline.com

ในยุคปัจจุบันนี้ธุรกิจบันเทิงกําลังเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงไปอย่างกว้างขวาง จากการที่เว็บไซต์และสารพัดที่มีบริการการออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของแต่ละคนมากขึ้น โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมาก จนประชาชนทั่วไปใช้เวลากับการความบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจออนไลน์มากขึ้น และที่ฮิตเป็นอย่างมาก คือ การดูหนัง ดูรายการบันเทิงต่างๆ การฟังเพลง ออนไลน์ผ่านเน็ต เพราะไม่ต้องจ่ายเงิน หรือหากมีก็จ่ายแค่ค่าสมาชิกเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจจากการดูด้วยโทรทัศน์หรือเคเบิล มาใช้ช่องทางออนไลน์แทนจึงถือเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงสําหรับบริษัทเคเบิลทีวีต่าง ๆ ที่จะต้องหากลยุทธ์มารับมือกับเหล่าเว็บไซต์ดรายการฟรีเหล่านี้ให้ได้

สําหรับการต่อสู้กับเว็บไซต์ดรายการออนไลน์เหล่านี้ก็คือ ต้องสร้างความสะดวกยืดหยนให้กับลกคู าให้ มากกว่าที่ต้องเข้าไปดูในเว็บ เพราะจริงๆ แล้ว การดในเว็บไซต์อาจไม่ได้อรรถรสเท่ากับการดูจากโทรทัศน์จอใหญ่ รวมทั้ง ระบบเสียงเซ็นเซอร์ราวนด์ระบบภาพคมชดสดใส ที่ดูแล้วสบายกว่าดูด้วยคอมพิวเตอร์ดังนั้น จึงต้องพยายามเชื่อมโยงความสะดวกคุ้นเคยของโทรทัศน์เข้าสู่ความทันสมัยรวดเร็ว โดยการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตทีวีขึ้นมา เพื่อช่วยให้ผู้ ดูโทรทัศน์นั้น ค้นหาโปรแกรมโชว์ต่าง ๆ เล่นเกม แชท รวมถึงเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกเพียงใช้รีโมตคอนโทรลซึ่งระบบนี้จะทําให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต นั้นสามารถเข้าใช้บริการออนไลน์ผ่านทางทีวีได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่ชอบเน็ต เพราะจะสามารถดูรายการโปรด ค้นหารายการที่ชอบได้ ดังนั้นกลยุทธ์ที่สําคัญของกิจการในอตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยแม้ว่าจะมีคนจํานวนหนึ่งก้าเข้าไปสู่โลกอินนเทอร์เน็ต เพื่อทดแทนความบันเทิงจากการดูโทรทัศน์แล้ว แต่การใช้งานห่างกันมากแต่ก็ยังมีโอกาสที่รายการโทรทัศน์จะสามารถช่วงชิงผู้ชมกับมาได้เช่นเดียวกัน

จะเห็นได้ว่ารายการบันเทิงในทุกวันนี้ผู้ชมสามารถที่จะเข้าถึงรายการต่างๆได้โดยง่าย เลยทีเดียว ไม่ว่าจะผ่านทีวี ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยการดูผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ชมสะดวกสะบายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่ดุผ่านทีวีหรือผ่านเว็บไซต์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาในการเข้าถึงเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงรายการนั้นๆได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความประทับใจให้แก้ผู้ชม จึงจะสามารถทำหุริกจด้านความบันเทิงเดินหน้าไปอย่างมั่นคง

ความสำคัญของธุรกิจบันเทิงที่จะกลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของการส่งออกไทยในโลกดิจิตอล

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมบันเทิงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแนวโน้นที่จะขยายตัวไปเป็นธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างรายได้และเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมบันเทิงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องด้วยความทันสมัยของสื่อที่สามารถผลิตสื่อสมัยใหม่ได้หลายรูปแบบ จึงทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายและหลายช่องทาง ดังนั้นผู้ที่ประกอบการด้านอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงจึงต้องมีความพร้อม และความรู้ความสามารถด้านต่างๆ

แม้ว่ามูลค่าตลาดของธุรกิจสื่อและบันเทิงยังจำกัดอยู่แค่การบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก แต่ธุรกิจสื่อและบันเทิงไทยก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่ละครไทย ภาพยนตร์ไทย และนักแสดงไทยได้รับความนิยม โดยการส่งออกบริการด้านสื่อและบันเทิงไทยไปยังจีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนด้านความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม ระดับการเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติที่มากขึ้นของประเทศต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในการรับชมความบันเทิงผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจสื่อและบันเทิงไทยสามารถสร้างรายได้ทั้งในรูปแบบการขายคอนเทนต์และการรับจ้างผลิตสื่อและบันเทิง โดยนอกจากจะสร้างรายได้เป็นเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว การเผยแพร่ธุรกิจสื่อและบันเทิงไทยในต่างประเทศยังสามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ซึ่งจะเป็นประตูที่เปิดโอกาสในการทำการตลาดสำหรับสินค้าและบริการอื่นๆในต่างประเทศตามมาอีกด้วย

ธุรกิจสื่อและบันเทิง และบริการสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจที่อาศัยฐานทักษะความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ยังสามารถนำทุนทางวัฒนธรรม เช่น ประวัติศาสตร์ เรื่องราว เอกลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆมาประยุกต์และผสมผสานเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ด้วยเช่นกัน ไม่เพียงเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เท่านั้น หากแต่ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมยังสามารถนำอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มาประยุกต์และผสมผสานเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมทั้งในส่วนของสินค้า บริการ และกระบวนการทำงาน รวมถึงใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรุดหน้าขยายแฟลตฟอร์มในการเข้าถึงลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อนำมาสู่การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เป็นต้น เพื่อป้องกันการถูกละเมิดนำไปเผยแพร่ คัดลอก หรือดัดแปลงโดยผู้อื่น

นอกจากนี้ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ญี่ปุ่น และเกาหลี ก็เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่ภาครัฐสามารถใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของมีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นวาระแห่งชาติ การส่งออกวัฒนธรรมไปทั่วโลกผ่านธุรกิจที่สำคัญ เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจบันเทิง รวมถึงการสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

อุตสาหกรรมบันเทิงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมบันเทิงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแนวโน้นที่จะขยายตัวไปเป็นธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างรายได้และเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมบันเทิงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องด้วยความทันสมัยของสื่อที่สามารถผลิตสื่อสมัยใหม่ได้หลายรูปแบบ จึงทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายและหลายช่องทาง ดังนั้นผู้ที่ประกอบการด้านอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงจึงต้องมีความพร้อม และความรู้ความสามารถด้านต่างๆจากจุดนี้เองทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆได้เล็งเห็นพร้อมทั้งหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดการอุตสาหกรรมบันเทิง โดยเปิดหลักสูตรในระดับมหาบัณฑิต อาทิเช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฯลฯ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ม.กรุงเทพได้เปิดเกมรุกในการเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมบันเทิง ลุยเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต โดยเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหารธุรกิจบันเทิงและผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจบันเทิงที่สามารถบูรณาการความรู้พร้อมนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยการดึงคนในแวดวงบันเทิงสาขาต่างๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษ ซึ่งอาจารย์ปีเตอร์ กัน ประธานที่ปรึกษาหลักสูตรได้กล่าวว่า “หลักสูตรนี้เกิดมาจากการผสมผสานศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์และทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งเล็งเห็นว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมบันเทิงมีแนวโน้มทางการตลาดที่เติบโตสูง เนื่องด้วยอิทธิพลของสื่อสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อและผสมผสานกันในหลายรูปแบบ แต่ก็ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการตลาดของสื่อทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาคการผลิตและบริหารจัดการด้วย ดังนั้นในเมื่อทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็มีความพร้อมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณาจารย์ หรือจะเป็น Media Center ที่ได้มาตรฐานระดับโลก เราจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำและมุ่งหวังที่จะทำให้อุตสาหกรรมบันเทิงไทยสามารถก้าวเข้าไปแข่งขันในระดับนานาชาติ อีกทั้งจุดแข็งของหลักสูตรนี้คือ 1.ตัวทฤษฎีที่เตรียมการมาไม่เป็นรองใครในโลก 2.มาจากคณาจารย์ที่เป็นผู้ปฏิบัติจริง ดังนั้นถ้าคุณเรียน Entertainment Management ผมไม่เชื่อว่าคุณจะเรียนจากที่ไหนได้ดีกว่าที่นี่อีกแล้วในโลกนี้ เพราะว่าถ้าคุณไปเรียนที่ต่างประเทศ เขาก็ไม่สามารถนำ case ของเมืองไทยใส่เข้าไปได้ใช่ไหม เนื่องจากคุณเรียนเพื่อมาใช้ที่เมืองไทย คณาจารย์ต่างๆที่เมืองไทยก็จะถ่ายทอดเทคนิค มุมมองทางธุรกิจในแง่มุมต่างๆ ที่มาจากประสบการณ์ตรงในการทำงาน และเป็น case ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง”

การดำเนินการธุรกิจบันเทิงที่มีผลต่อเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

ในโลกแห่งนวัตกรรมที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นกลไกในการพัฒนาขับเคลื่อนระบบธุรกิจเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและการติดต่อสื่อสารนั้น ถือเป็นพฤติกรรมหรือรูปแบบที่เหมาะสมในการนำมาปรับใช้กับธุรกิจในแขนงต่างๆ ซึ่งในความผันแปรของระบบเศรษฐกิจและสภาวะการดำรงชีพของสมาชิกสังคมโลกในปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้ว่าสื่อหรือกิจกรรมบันเทิงนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยจรรโลงพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์ให้เกิดการผ่อนคลายจากสภาวะสังคมในปัจจุบัน

หากมองถึงการสร้างสรรค์งานบันเทิงและการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิงนั้นมักจะมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทั้งในเชิงรุกหรือเชิงรับ เชิงรุก อาทิเช่นรูปแบบในการนำเสนอหรือการทำให้เข้าถึงผู้บริโภคในจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพเชิงรับ ค้นหาและปรับใช้รูปแบบในการป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา เพราะถือว่าสื่อบันเทิงนั้นเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยสติปัญญา แรงกาย และจิตใจและการที่จะทำให้เข้าถึงและแพร่หลายต่อสาธารณชนได้นั้นย่อมต้องอาศัยเทคโนโลยีในการนำเสนอ โดยเมื่อได้พิจารณาจะทราบได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆนั้น

จะมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าจากอดีตนั้นการดำเนินธุรกิจยังอยู่ที่การให้ความสำคัญกับวัตถุที่กักเก็บข้อมูลหรือเนื้อหาสาระบันเทิงที่ผู้บริโภคต้องการ แต่กระทั่งปัจจุบันความสำคัญจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระมากกว่าวัตถุเหล่านั้น ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งนั่นก็คือการลดความสำคัญในวัตถุที่เก็บข้อมูล และถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการดำเนินธุรกิจอีกครั้ง ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และยุทธวิธี เพื่อใหเกิดการดำรงอยู่ได้ของการสร้างสรรผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสืบต่อไป

ธุรกิจสิ่งบันทึกเสียง ถือเป็นธุรกิจบันเทิงแขนงหนึ่งที่รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนับแต่ในอดีต ปัจจุบันและรวมถึงอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ต้องมีการแข่งขันกันในเรื่องของเทคโนโลยีงานบันเทิงในรูปของสิ่งบันทึกเสียงนั้นถือเป็นที่นิยมของทุกชนชาติ จึงมีความจำเป็นต้องปรับการใช้งานโดยมีการใช้เทคโนโลยีที่มีความสลับซับซ้อนน้อยที่สุดเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงงานของผู้ใช้งานให้มากที่สุดเช่นกันอาทิการสร้างอุปกรณ์รองรับ เช่นในอดีตจะใช้เครื่องเล่นเทปคาสเซท เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่น เอ็มพี3 ตลอดถึงการถ่ายโอนข้อมูลโดยผ่านช่องถ่ายโอนข้อมูลที่เรียกว่า USB.

สถานการณ์ของธุรกิจบันเทิงโดยเฉพาะสิ่งบันทึกเสียง จากอดีตถึงปัจจุบันนั้น โครงสร้างของธุรกิจบันเทิงจะอยู่ในรูปแบบเชิงรับและรุกในการสรรหาวิธีการและรูปแบบการเข้าถึงผู้บริโภคที่แตกต่างกันหรือการหาวิธีหลบเลี่ยง ป้องกันการโจรกรรมในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นการ “แข่งขันทางธุรกิจโดยไม่เป็นธรรม”อยางหนึ่ง เนื่องจากฝ่ายผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ลงทุนทั้งแรงกาย แรงใจ สติปัญญา รวมถึงทุนทรัพย์ในการสร้างสรรค์ แต่ฝ่ายกระทำการละเมิดก็มีการลงทุนเช่นกัน แต่เป็นการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉกฉวยผลงานเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์แก่ตนให้มากที่สุด อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย

การเติบโตของธุรกิจรายการบันเทิง

รายการโทรทัศน์เป็นความบันเทิงประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงจากผู้ชมทั่วประเทศ รายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ที่ออกอากาศในปัจจุบันมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งการขยายเครือข่ายของสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็มีส่วนเปิดตลาดให้กว้างขึ้นอีก ส่งผลให้ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ได้รับความสนใจจากเจ้าของสถานีมากขึ้น เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ต้องแข่งขันในการนำเสนอสาระความบันเทิงที่มีคุณภาพและต้องตามรสนิยมของผู้ชม

การดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จะเป็นการซื้อ/เช่าเวลาจากทางสถานีโทรทัศน์พร้อมทั้งนำเสนอรายการต่างๆที่มีสาระและความบันเทิงออกอากาศรายการโทรทัศน์และขายโฆษณา โดยมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา การส่งเสริมการขายสินค้าและบริการในรายการของสถานีโทรทัศน์

ปัจจุบันการประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์มีการแข่งขันสูง ผู้ชมรายการสามารถเลือกชมรายการต่างๆได้มากขึ้น จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่จะผลิตรายการเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้ชมรายการที่ให้ความสำคัญกับสาระและความบันเทิงที่มีคุณภาพ และส่งผลให้ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีรายการที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงมีทางเลือกมากขึ้นในการนำเสนอรายการผ่านสถานีต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพและเป็นที่นิยมรวมถึงกระบวนการได้มาซึ่งเวลาออกอากาศต้องอาศัยทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอรายการที่แตกต่าง รวมถึงประสบการณ์และความสามารถในการผลิตด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อถือกับทางสถานีและผู้ซื้อโฆษณา ทำให้มีผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รายใหญ่เป็นจำนวนน้อยรายที่นำเสนอรายการโทรทัศน์ ได้แก่ บมจ.มีเดีย ออฟ มีเดียส์, บมจ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, บมจ.กันตนา กรุ๊ป, บมจ.เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์, บจก.แกรมมี่ เทเลวิชั่น และบมจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัดเป็นต้น โดยผู้ผลิตแต่ละรายจะมีจุดเด่นและแนวทางในการผลิตและการนำเสนอซึ่งนับเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่แตกต่างกันไป

สำหรับในระยะเวลาที่ผ่านมารายการโทรทัศน์มีเรตติ้งและจำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้น ได้แก่ เกมโชว์ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ผู้ผลิตรายการยังมีการผลิตรูปแบบรายการใหม่ๆไปยังรายการประเภทอื่นเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น ละคร และวาไรตี้ เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งผู้ชมรายการและลูกค้าที่ซื้อโฆษณา