อัตราการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจบันเทิง

5

ปัจจุบันธุรกิจบันเทิงเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องด้วยอิทธิพลของสื่อสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อและผสมผสานกันในหลายรูปแบบ ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงความบันเทิงได้หลากหลายช่องทางโดยปราศจากเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ ส่วนตัวผู้บริโภคเองก็มีความต้องการที่จะสื่อสารและแสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านสื่อโดยตรงทันทีและต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานบันเทิงเพื่อแสดงเอกลักษณ์และความเป็นตัวของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบันเทิงจึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสื่อ การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา มีความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร การตลาดเชิงรุก และการบริหารจัดการ การตลาดเชิงรับ รวมถึงเรียนรู้ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการมีเพียงพรสวรรค์หรือฝีมือเพียงอย่างเดียวนั้น จึงไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของโลกปัจจุบันและอนาคตได้ หากแต่จะต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารและเทคโนโลยีควบคู่ไปกันไปด้วย

ในช่วงกลางทศวรรษ 2540 เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งมาพร้อมกับราคาที่ถูกลงของ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบสื่อความบันเทิงดิจิทัลทั้งเอ็มพีสาม (MP3) และโทรศัพท์มือถือที่เริ่มสามารถให้กลุ่มผู้ชมมีสถานะเป็นผู้เลือกได้มากขึ้น เช่น เราสามารถเลือกเพลงผ่านเอ็มพีสามโดยคละศิลปิน คละค่าย คละภาษา ผ่านโปรแกรมที่ใช้ฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ได้ แทนที่จะต้องเลือกฟังจากซีดีหลายๆ แผ่นจากหลายๆ ศิลปิน ปัญหาและปัจจัยของความแพร่หลายของยุคดิจิทัลในยุคแรกก็คือ ราคาที่ยังสูงอยู่ และลักษณะการพกพาที่ยังไม่สามารถทำได้สะดวกนัก ซึ่งในช่วงนั้นสื่อมวลชนบางส่วนได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้รองรับยุคดิจิทัลแล้ว เช่น การแยกกองบรรณาธิการสิ่งพิมพ์และกองบรรณาธิการเว็บข่าวของเครือผู้จัดการ รวมไปถึงวัฒนธรรมเว็บบอร์ดที่เฟื่องฟูในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้ผู้รับสารสามารถมีสิทธิ์มีเสียงในการวิจารณ์และให้ความเห็นส่วนตัวต่อผลงานต่างๆ ซึ่งเป็นการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของนักวิจารณ์ตามหน้าสื่อบันเทิงตามต่างๆ ทางด้านค่ายบันเทิงต่างๆ ก็มีการปรับกลยุทธ์ทั้งในการลดราคาผลงานเช่น ซีดี ในราคาที่ถูกลงเพื่อให้สามารถรักษากลุ่มแฟนๆ ไว้ได้ ทั้งยังให้เลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการออกกลยุทธการตลาดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ในช่วงเวลานั้น

แนวโน้มของธุรกิจบันเทิงเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น

ธุรกิจบันเทิงกำลังเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการที่มีเว็บไซต์และบริการออนไลน์ต่างๆเพิ่มขึ้น ทำให้ธุรกิจเหล่านี้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นเพราะปัจจุบันมีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย สำหรับเว็บไซต์บันเทิงก็เช่นเดียวกัน เพราะอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากจนประชาชนทั่วไปใช้เวลากับการพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การดูหนัง ฟังเพลงและรายการบันเทิงต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องจ่ายเงิน แต่บางครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่มาก ทำให้ผู้คนที่ดูรายการทางทีวีและเคเบิลแบบที่ต้องจ่ายเงินหันมาใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงถือเป็นอุปสรรคสำหรับบริษัทเคเบิลทีวีต่างๆ ที่จะต้องหากลยุทธ์มารับมือกับเหล่าเว็บไซต์ดูรายการฟรีเหล่านี้ให้ได้ ไม่อย่างนั้นรายได้ของกิจการจะค่อยๆ หดหายไปเรื่อยๆ และจะนำไปสู่ปัญหาในระยะยาว ฉะนั้นผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องให้ประสบการณ์ในการรับชมรายการต่างๆ ไม่ด้อยกว่าจากเว็บเหล่านี้ให้มีความสะดวกสบาย มีลูกเล่นต่างๆ ที่หลากหลาย

เพื่อให้การเปิดตลาดใหม่ได้ผลมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค เช่น จะส่งออกสินค้าประเภทบันเทิงไปควรให้ความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของพระเอกและนางเอกที่จะต้องออกมาดูดีมากที่สุด ถ้ามีบทส่อไปทางลบประชาชนจะรับไม่ได้ นอกจากนี้แล้วต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าที่มีพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่หลากหลาย เนื่องจากมีช่องทางใหม่ๆ ให้เลือกมากขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตจึงต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์คุณภาพสูงสุดเพราะธุรกิจนี้จะต้องแข่งขันกับธุรกิจจากทั่วโลกที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุน ซึ่งตลาดบันเทิงยังมีโอกาสเติบโตค่อนข้างสูง แต่การบุกตลาดต้องนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน เพื่อให้คนประทับใจ

ด้านธุรกิจด้านแฟชั่นและเครื่องแต่งกายก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีสำหรับการขยายตลาด เนื่องจากอิทธิพลด้านแฟชั่นและความบันเทิงที่มีเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจบันเทิงจึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสื่อ การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหาและมีความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร การตลาดด้วย

รายการบันเทิงเป็นรายการเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด

รายการบันเทิงเป็นรายการเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด

วิทยุกระจายเสียง  หมายถึง  การแพร่สัญญาณเสียงออกอากาศโดยใช้คลื่นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  เพื่อส่งสารกระจายออกอากาศไปถึงมวลชนที่อยู่ในถิ่นต่าง ๆ ได้รับโดยตรง วิทยุโทรทัศน์  หมายถึง  กระบวนการถ่ายถอดเสียงและภาพ โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นวิทยุ ซึ่งเป็นคลื่นเสียงและภาพเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศ หรือส่งเสียงและภาพทางสาย เพื่อส่งสารไปถึงมวลชนที่อยู่ในถิ่นต่าง ๆ โดยตรง   เป็นการส่งสัญญาณไฟฟ้าของภาพ  และเสียงในเวลาเดียวกันหน้าที่ของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อความบันเทิงมี 3 ลักษณะ คือ หน้าที่ในการให้ความบันเทิงโดยตรง หน้าที่ในการให้ความบันเทิงโดยแฝงความรู้ทางอ้อม และหน้าที่ในการให้สาระบันเทิง ดังนี้ การให้ความบันเทิงโดยตรง การให้ความบันเทิงโดยตรง  เป็นบทบาทเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ของมนุษย์ในแต่ละด้านได้แก่ ความต้องการด้านความรู้สึก  ได้แก่  ความต้องการบริโภคสื่อเพื่อประเทืองอารมณ์  ผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น  การดูละครโทรทัศน์  การฟังเพลงทางวิทยุกระจายเสียง ความต้องการด้านส่วนบุคคล  ได้แก่  ความต้องการบริโภคสื่อเพื่อแสวงหาความเชื่อมั่นในตนเอง  เช่น  ละครโทรทัศน์ที่แสดงถึงชีวิตนางเอกที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด  ทำให้ผู้ชมมีกำลังใจในชีวิต ความต้องการด้านสังคม  ได้แก่  ความปรารถนาในการสังสรรค์  และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นรายการบันเทิงทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ทำให้ผู้ฟัง ผู้ชมมีเรื่องราวมาเป็นหัวข้อสนทนากัน  ระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง และบุคคลอื่น ๆ ในสังคม ความต้องการด้านการหลบหลีก หรือเบี่ยงเบนจากโลกแห่งความจริง  ได้แก่  ความต้องการบริโภคสื่อเพื่อการกระตุ้นจินตนาการด้านต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือความเป็นจริงที่กำลังเผชิญอยู่ตัวอย่างเช่น  ละครโทรทัศน์ที่จบลงด้วยความสุขที่ทำให้ผู้ชมปลาบปลื้ม  เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเป็นไปได้ในชีวิตจริง

การให้ความบันเทิงโดยแฝงความรู้ทางอ้อม รายการบันเทิงโดยทั่วไป เมื่อมองอย่างผิวเผิน มักเป็นรายการที่มุ่งให้ความบันเทิง  แต่เพียงอย่างเดียว หากแท้จริงแล้ว มีหลายครั้งทีเดียวที่เราพบว่าตัวเราเองได้รับความรู้ และข้อคิด  ที่เป็นประโยชน์จากรายการเหล่านั้น การให้สาระบันเทิง ลักษณะเด่นของรายการสาระบันเทิง คือ สามารถนำเสนอสาระความรู้ให้แก่ผู้ฟัง ผู้ชม โดยไม่ทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย แต่กลับให้ความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ อย่างไรก็ตามรายการสาระบันเทิงประสบความสำเร็จ ไม่จำเป็นต้องอาศัยการผสมผสานสาระความรู้เข้า กับความบันเทิงในสัดส่วนที่เหมาะสมในทุกสังคมมักจะมีผู้รับสาร บางกลุ่มซึ่งมีลักษณะในการที่จะเลือก รับเนื้อหาที่ให้ความบันเทิงเป็นสำคัญ เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มมวลชน ผู้ด้อยการศึกษาและสถานภาพ ทางสังคม

โลกใหม่ของธุรกิจแหล่งความบันเทิง ที่ตลาดไม่ควรมองข้าม

HT-ES6550W-XT-84-0
ในปัจจุบันสายข่าวทางด้านบันเทิงนั้นเป็นสายข่าวที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านสูงมากก็ว่าได้ค่ะพอๆ กับความสนใจของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์อย่างมาก ในขณะเดียวกัน ซึ่งสื่อมวลชนแทบทุกประเภทก็ให้ความสำคัญกับการรายงานข่าวสายบันเทิง รวมทั้งธุรกิจด้านอุตสาหกรรมบันเทิงก็เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม สายข่าวบันเทิงก็เป็นสายข่าวหนึ่งที่ถูกสังคมจับตามองมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของศิลปินและดารา นักร้อง ในฐานะ บุคคลสาธารณะอยู่มาก เพราะฉะนั้นแล้วเห็นว่าจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่การเรียนการสอนจะต้องเตรียมความพร้อม ในแง่ความรู้ความเข้าใจ และบทบาทของผู้สื่อข่าวในการรายงานข่าวศิลปวัฒนธรรม และข่าวบันเทิงให้กับผู้ที่จะเข้าสู่วงการข่าวบันเทิงในอนาคต เพื่อมีส่วนในการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้าง วัฒนธรรมการรายงานข่าวบันเทิง ให้มีความสร้างสรรค์ยิ่งๆ ขึ้นต่อไปค่ะ

ปัจจุบันธุรกิจบันเทิงเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องด้วยอิทธิพลของสื่อสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อและผสมผสานกันในหลายรูปแบบ ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงความบันเทิงได้หลากหลายช่องทางโดยปราศจากเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ ส่วนตัวผู้บริโภคเองก็มีความต้องการที่จะสื่อสารและแสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านสื่อโดยตรงทันทีและต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานบันเทิงเพื่อแสดงเอกลักษณ์และความเป็นตัวของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจบันเทิงจึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสื่อ การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา มีความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร การตลาดเชิงรุก และการบริหารจัดการ การตลาดเชิงรับ รวมถึงเรียนรู้ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการมีเพียงพรสวรรค์หรือฝีมือเพียงอย่างเดียวนั้น จึงไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของโลกปัจจุบันและอนาคตได้ หากแต่จะต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารและเทคโนโลยีควบคู่ไปกันไปด้วย

การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่สามารถใช้การโปรโมทเว็บไซต์เป็นตัวช่วย

ใช้งานเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ในการทำธุรกิจออนไลน์

สำหรับช่องทางในการทำธุรกิจออนไลน์นั้นผุ้ใช้งานสามารถที่จะเลือกใช้การโปรโมทเว็บไซตืมาเป็นอีกนึ่งตัวช่วยที่ทำให้มีผุ้ใช้งานอินเตอร์เน็ตนั้นรู้จักกับเว็บไซต์ของเราได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะช่วยส่งผลต่อยอดขายสินค้าและบริการต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายกว่าและยังสามารถทำได้ด้วยตนเองอีกด้วย เพียงแค่เลือกใช้บริการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปในรูปแบบของร้านค้าออนไลน์มาเป็นตัวช่วยเท่านั้น ก็สามารถที่จะที่เลือกใช้งานระบบ SEO มาเป็นตัวช่วยในการโปรโมทเว็บไซต์ของเราได้แล้ว ซึ่งเพียงแค่ทำการปรับแต่งเว็บ”ซต์ในส่วนต่างๆภายในร้านค้าออนไลน์ของเราให้เหมาะกับ SEO ก็าจะช่วยในการทำอันดับให้ติดในผลการค้นหาที่เราต้องการได้ ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับการโปรโมทเว็บไซต์ที่สำคัญกันเลยทีเดียวบนโลกออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลานี้

ซึ่งการโปรโมทเว็บไซต์นั้นสามารถที่จะทำให้กลุ่มผู้ซื้อที่กำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆสามารถที่จะเจอกับสินค้าและบริการประเภทเดียวกันภายในเว็บไซต์ของเราได้ ดังนั้นจึงทำให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นที่เว็บไซต์ของเรานั้นจะขายของออนไลน์เพิ่มมกขึ้นนั่นเอง โดยร้านค้าออนไลน์นั้นยังสามารถที่จะช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ของเราให้มีความสวยงามพร้อมกับยังสามารถอำนวยความสะดวกสบายให้กับผุ้ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆภายในเว็บไซต์ของเราได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปในรูปแบบนี้นั้นยังมีค่าบริการที่ไม่แพงอีกด้วย จึงทำให้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากสำหรับการทำธุุรกิจออนไลน์ในเวลานี้ เพราะนอกจากที่จะใช้เงินลงทุนที่ไม่มากแล้วยังมีส่วนช่วยทำให้การโปรโมทเว็บไซต์ของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

การเลือกโปรโมทเว็บไซต์ให้กับการทำธุรกิจของเรา